وبينار راه اندازي كسب و كار موفق در اينستاگرام

اولين وبينار راه اندازي كسب و كارهاي موفق دراينستاگرام در تاریخ 14 ام بهمن ماه سال 96 از ساعت 19 الی 21 توسط سامانه جامع اولويت هاي پژوهشي كشور برگزار ميشود. علاقمندان به شركت در اين رويداد ميتوانند از طريق سايت مركز آموزش مجازي اين سامانه با آدرس زير اقدام نمایند. www.lms.isnet.ir